تصاویری از بازارچه مرزی اینجه‌برون در مرز ایران و ترکمنستان و شهروندان بی‌مبالات گنبدی که ماسک نمی‌زنند.