مؤسسات متقاضی باید قبل از هرگونه فعالیتی مجوزهای قانونی را از اداره کل اتباع وزارت کشور دریافت کنند و مؤسسه‌ای تحت عنوان «باور سبز» اقدام به فعالیت بدون اخذ مجوزهای لازم کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، با توجه به حضور تعداد زیادی از پناهندگان و اتباع خارجی در جامعه شهری برابر پیگیری‌های انجام شده توسط اداره کل امور اتباع استان خراسان رضوی، تعداد ۶ سازمان مردم نهاد(NGO) و ۳ تشکل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی افغانستانی با مجوز کمیته NGOها سالیان متمادی مشغول خدمات‌دهی به اقشار مختلف اتباع خارجی هستند، که در بین سایر استان‌ها بی‌سابقه است.

نظر به اینکه مؤسسات متقاضی برای فعالیت در این زمینه می‌بایست قبل از هرگونه فعالیتی مجوزهای قانونی را از اداره کل اتباع وزارت کشور دریافت کنند، در این بین مؤسسه‌ای تحت عنوان «باور سبز» اقدام به فعالیت بدون اخذ مجوزهای لازم کرده است.

با توجه به چندین مورد شکایات واصله مردمی مبنی بر سوءاستفاده از حسن نیت و اعتماد خیرین و کمک‌کنندگان به این مؤسسه با پیگیری سازمان‌های ذیربط، مؤسسه مذکور با حکم مقامات قضایی از هرگونه فعالیت تا دریافت مجوز رسمی جلوگیری شده است.