آذربایجان غربی نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: فعال سازی بازارچه های مرزی برای توسعه اقتصادی لازم است.

حسین پور در گفت وگو با ایسنا افزود: فعال سازی بازارچه های مرزی بهترین راهکار برای توسعه اقتصادی بوده و یک ضرورت برای رونق اقتصادی منطقه است.
وی تصریح کرد: فعال سازی بازارچه های مرزی موجب اشتغال پایدار در منطقه غرب کشور و به ویژه شهرهای محروم ومرزی خواهدشد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت برای استفاده بهینه از ظرفیت مرزها باید بر دیپلماسی منطقه تمرکز کند.
حسین پور بابیان اینکه مرزها و بازارچه ها یک ظرفیت برای مردم مرز نشین بشمار می آید، یاد آور شد: نباید انسداد بازارچه های مرزی موجب از دست رفتن ظرفیت های انسانی و اقتصادی کشور شود.
وی ادامه داد: بسته بودن بازارچه های مرزی دلیل اصلی برای مهاجرت جوانان از شهرهای مرزی است برای جلوگیری از این مهاجرت ها باید بازارچه های مرزی فعال شوند.