بایگانی‌های حسین قاسمی - مجله خبری مرزنامه
بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر ایجاد محدودیت های جدید مرزی برای یک همسایه غربی کشور ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا مطرح کرد:

بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر ایجاد محدودیت های جدید مرزی برای یک همسایه غربی کشور

موضوع در قالب یک گزارش جامع به ستاد ملی مدیریت کرونا ارائه و اقدامات نهایی متناسب با تصمیم گیری ستاد ملی مدیریت کرونا، اعمال می شود. به گزارش جهانی خبر از پایگاه اطلاع رسانی کشور دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا از بررسی همه جانبه پیشنهاد وزارت بهداشت مبنی بر اعمال […]

مرزهای زمینی ایران و عراق تا ۱۵ فروردین بسته است ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
مدیرکل امور مرزی:

مرزهای زمینی ایران و عراق تا ۱۵ فروردین بسته است

اگر اتباع ایرانی در عراق بودند که به مرز مراجعه می کردند یا برعکس اتباع عراقی که در ایران بودند به مرز مراجعه می کردند امکان عبور داشتند.