مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، فروش مرزی فرآورده‌ نفتی نفت‌گاز در سال ۹۹ در استان را بیش از ۲هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم حاصل فروش حدود ۲۴ میلیون لیتر نفت‌گاز بوده است.

«فریدون یاسمی» روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این میزان فروش به خزانه دولت واریز شده است، افزود: فروش مرزی فرآورده‌های نفتی ضمن انتفاع مرزنشینان و رونق بازارچه‌های مرزی سهم بسزایی در کاهش قاچاق عرضه خارج از شبکه داشته است.

به گفته وی فروش مرزی فرآورده‌های نفتی در این منطقه در مرزهای پرویزخان، خسروی، سومار و شیخ صله صورت می گیرد.

استان کرمانشاه ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد. پنج مرز رسمی پرویزخان، خسروی، شیخ صله، شوشمی و سومار در استان اکنون فعال است.

یاسمی در ادامه اظهار داشت: روزانه بیش از پنج میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در سطح استان توسط ۳۵۰ دستگاه نفتکش فعال جابجا می‌شود.

کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه در سال گذشته

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه در ادامه از کاهش مصرف انواع فرآورده‌های نفتی در سال گذشته در استان خبر داد و گفت: بیشترین کاهش مصرف مربوط به نفت سفید با ۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

یاسمی افزود: در بازه زمانی یادشده، بعد از نفت سفید، کمترین مصرف مربوط به نفت کوره بوده که ۲۲ درصد کاهش را در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

بنزین نیز با مدیریت صحیح شهروندان، در سال ۹۹ نسبت به سال پیش از آن ۱۸ درصد کاهش داشته که به گفته یاسمی، در همین راستا مصرف سی ان جی نیز در همین سال افزایشی پنج درصدی داشته است.

وی اظهار داشت: بیش از ۲ میلیارد لیتر از انواع چهار فرآورده نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره در سال ۹۹ در سطح منطقه کرمانشاه توزیع شده است.

وی با تقدیر از مردم استان بابت استفاده بهینه از سوخت، درخواست کرد که کماکان این رویه صحیح و پسندیده درست مصرف کردن مورد توجه قرار گیرد.

این استان ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان سکونت می کنند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می کنند.