در این ملاقات مرزی پیرامون امنیت و آسایش مرزنشینان، اقدامات کنترلی در منطقه و تقویت حسن همجواری دو کشور تاکید شد و با اشاره به آتش سوزی گسترده اراضی جمهوری آذربایجان در محدوده مرزی دو کشور نسبت به عدم همکاری کافی کشور مقابل اعتراض کرد.

ایسنا/گیلان جانشین فرماندهی هنگ مرزی آستارا از ملاقات مرزی مرزبانان درجه دو ایران و جمهوری آذربایجان در منطقه آستارا خبر داد و گفت: در این ملاقات مرزی پیرامون امنیت و آسایش مرزنشینان، اقدامات کنترلی در منطقه و تقویت حسن همجواری دو کشور تاکید شد و با اشاره به آتش سوزی گسترده اراضی جمهوری آذربایجان در محدوده مرزی دو کشور نسبت به عدم همکاری کافی کشور مقابل اعتراض کرد.

سرهنگ هادی قاسمی از ملاقات مرزی مرزبانان درجه دو ایران و جمهوری آذربایجان در منطقه آستارا خبر داد و اظهار کرد: مرزبان درجه دو این فرماندهی مستقر در گروهان مرزی آستارا در راستای ارتقای تعاملات، روابط دوستانه و همکاری‌های دو جانبه با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی با همتای خود از جمهوری آذربایجان در نقطه صفر مرز ملاقات و تبادل نظر کرد.

جانشین فرماندهی هنگ مرزی آستارا افزود: مرزبان درجه دو کشورمان در این ملاقات مرزی پیرامون امنیت و آسایش مرزنشینان، اقدامات کنترلی در منطقه و تقویت حسن همجواری دو کشور تاکید شد و با اشاره به آتش سوزی گسترده اراضی جمهوری آذربایجان در محدوده مرزی دو کشور که باعث ایجاد آلودگی هوا و سرایت آتش به نزدیکی بخشی از خاک کشورمان شده که خوشبختانه با همکاری سازمان‌ها و مرزنشینان و مرزداران مهار شد، نسبت به عدم همکاری کافی کشور مقابل اعتراض کرد.

وی بیان کرد: دو کشور همسایه متعهد شدند همکاری و تعاملات قانونی را در جهت امنیت پایدار مرز را با جدیت بیشتری انجام و همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند.